การนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้กับหน่วยงานราชการ

การนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้กับหน่วยงานราชการ
ในการเลือกใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควรเลือกจะเครื่องที่มีคุณภาพของเลนส์ที่ดีและสามารถทำการบันทึกและเก็บภาพลายนิ้วมือได้อย่างละเอียด และจะต้องทำการจัดเก็บลายนิ้วมือได้จำนวนมาก โดยระบบของการประมวลผลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องรวดเร็ว และแม่นยำ โดยสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้มาก ในปัจจุบันนอกจากอำเภอแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่นำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้งานให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ข้อดีของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับหน่วยงานราชการ
การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  เพื่อใช้ในระบบการยืนยันตัวตนของหน่วยงานราชการเริ่มเป็นที่แพร่หลายและยอมรับ ซึ่งมีการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือนำมาใช้งานในหลาย ประเทศ เพราะเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างไม่หยุด ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีความน่าเชื่อถือได้ สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดงานเอกสาร ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้ที่มาใช้บริการ รวมทั้งลดปัญหา รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารประจำตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การก่อการร้ายหรืออาชญากรรม โดยส่งผลทำให้มีการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในงานราชการหลากหลายรูปแบบ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใช้ตรวจคนเข้าเมือง

มีการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้กับกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งจากเดิมที่มีการเช็คพาสปอร์ตเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาอย่างมาก และหลายครั้งที่ทำให้ผู้โดยสารต้องพลาดกับการเดินทาง ซึ่งหลังจากที่มีการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบและทำการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเข้าออกเมืองแล้ว ยังสามารถช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการตรวจสอบได้ดีขึ้น เร็วขึ้น รวมทั้งลดปัญหาอาชญากรข้ามชาติ ซึ่งมักจะใช้เอกสารปลอมแปลงอีกด้วย