เสาเข็มไมโครไพล์เพื่อยกระดับทรัพย์สินของคุณ

ในอดีต ผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์โดยใช้ผนังไมโครไพล์สำเร็จรูป ซึ่งปัจจุบันมีการใช้กันมากขึ้นในโครงการบ้านพักอาศัยเช่นกัน ข้อได้เปรียบหลักของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่อยู่เหนือผนังไมโครไพล์เทคือ ผนังสำเร็จรูปสามารถสร้างขึ้นได้ในเวลาอันสั้น เมื่อช่างก่อสร้างใช้ผนังคอนเสิร์ตเท ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการสร้างพื้นผิวเรียบ และเทผนังสี่เหลี่ยมให้เท่ากัน เมื่อผนังเป็นสำเร็จรูป พวกเขาจะผลิตในโรงงาน

ไมโครไพล์สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้

เกือบเหมือนกับการสร้างบล็อค เวลาในการสร้างลดลงอย่างมากโดยกระบวนการนี้ครึ่งหนึ่ง ไมโครไพล์สำเ

ไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์

ร็จรูปเกือบทั้งหมดมีแกนฉนวน ทำให้บ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น ฉนวนเพิ่มเติมสามารถสูบเข้าไปในโพรงผนังหลังฉนวนได้เช่นกัน สิ่งนี้แปลเป็นการออมระยะยาวสำหรับเจ้าของบ้านและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงด้วย ข้อดีอีกประการของผนังสำเร็จรูปคือ ผนังสำเร็จรูปใช้ทั้งแท่งแนวนอนและแนวตั้งเพื่อเสริมแรง

ไม่เหมือนกับผนังเทซึ่งใช้แท่งเหล็กแนวนอนเท่านั้น ในขณะที่แท่งแนวนอนสามารถป้องกันผนังจากรอยแตกเนื่องจากการเลื่อนระดับพื้นดิน แท่งแนวตั้งป้องกันแรงดันดินในแนวนอน เสาเข็ม ไมโครไพล์จึงเหมาะที่สุดสำหรับชั้นใต้ดินของบ้านพักอาศัยที่มีแรงดันดินจากด้านข้างของผนังอยู่เสมอ แท่งแนวตั้งสามารถป้องกันผนังได้ในกรณีเช่นนี้ คอนกรีตสำเร็จรูปยังตอบสนองความต้องการฟันดาบของเจ้าของบ้านจำนวนมาก

ไมโครไพล์จะไม่เน่าหรือบิดงอต่างจากรั้วไม้

ทั้งปลวกและสภาพอากาศไม่สามารถส่งผลกระทบต่อคอนกรีตได้ นอกจากนี้รั้วไมโครไพล์ยังไม่ต้องการงานหนักในการติดตั้งอีกด้วย เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งและรสชาติพื้นผิวที่หลากหลาย สามารถใช้ผนังคอนกรีตเพื่อสร้างรั้วที่สวยงามสำหรับพื้นที่ใดก็ได้ ในแง่ของคุณสมบัติบางอย่าง ทั้งผนังไมโครไพล์และเทคอนกรีตจะคล้ายคลึงกัน ไมโครไพล์สำเร็จรูปคือที่ที่คอนกรีตถูกหล่อในแม่พิมพ์ จากนั้นจะบ่มในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ขนส่งไปยังไซต์ก่อสร้างแล้วติดตั้ง ด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

ไมโครไพล์จะได้รับโอกาสในการบ่มอย่างถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด การใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครไพล์สำเร็จรูปมีข้อดีมากกว่าการหล่อคอนกรีตที่หน้างาน กระบวนการผลิตสำหรับพรีคาสต์ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมซึ่งช่วยในเรื่องความปลอดภัย ในโรงงานสำเร็จรูปมีความสามารถในการควบคุมคุณภาพของวัสดุและพนักงานได้มากขึ้น สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายควรมีคุณภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนไซต์ แม่พิมพ์ที่ใช้ในโรงงานสำเร็จรูปสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้