Tag Archives: เครื่องนับธนบัตร

เนื้อหาน่ารู้เนื่องด้วยเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรเป็นเครื่องเคราที่ใช้นับส่วนแบ่งธนบัตรไม่ก็บอกค่าของแบงค์ที่เราใส่ลงไปนับ โดยเครื่องนับธนบัตรจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานที่ผิดแผกกัน

เครื่องนับธนบัตรที่มีค่าไม่แพงจักมีฟังก์ชั่นการทำไม่มากพร้อมกับมีความเร็วในการนับค่อนข้างช้าๆ ในขณะที่เครื่องนับเงินที่มีค่าสูงจะมีซอฟแวร์ขั้นสูงพร้อมด้วยฟังก์ชั่นงานที่มากมายรวมถึงกำลังเร็วในการที่สูง

ขั้นตอนใช้งานเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรใช้ ไม่ว่าคุณจะใช้สิ่งนับแบงค์ชั้นสูงหรือสิ่งนับธนบัตรขั้นพื้นฐาน ผู้บริโภคเครื่องไม่จำเป็นต้องมีความรอบรู้ทางเคล็ดลับมาก่อน ข้อแนะนำหรือแนวทางใช้งานเครื่องมีอยู่ในคู่มือการใช้การใช้เครื่อง

โดยทั่วไปผู้ซื้อจะใส่ธนบัตรในช่องรับแบงค์ (ที่ด้านบนของตัวเครื่อง) สิ่งนับธนบัตรจะบุกเบิกทำงานอัตโนมัติ และผลการนับจะโชว์ที่หน้าหน้าจอแสงผล ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้งส่วนแบ่งการนับก็สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแผงความคุม

ระดับของเครื่องนับธนบัตร

1.เครื่องนับธนบัตรสามารถนับจำนวนรวมระบิลหรือสามารถบอกราคาของธนบัตรได้

เครื่องนับธนบัตรที่ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงานแค่นับตัวเลขฉบับ จะง่ายต่อการออกแบบเพราะเปล่าได้มีฟังก์ชั่นการบอกมูลค่าของธนบัตร

2.เครื่องนับธนบัตรประเภทบอกมูลค่าหรือ worth counter จะมีซอฟต์แวร์การประมวญที่ซับซ้ำเพื่อวิเคาระห์ว่าธนบัตรแต่ละเล่มหนังสือเป็นอย่างค่าอะไร พร้อมบอกมูลค่าร่วมชุมนุมของธนบัตรที่ทำการ อีกต่างหากยังสามารถบอก เรื่องประกอบต่างๆบนหน้าผล เช่น ปริมาณเล่มหนังสือ ราคาของธนบัตร สามารถดูได้โดยร่วมจับกลุ่มหรือแยกเป็นตามประเภทราคา

การปฏิบัติการของเครื่องนับธนบัตร

เมื่อวางธนบัตรบนช่องรับธนบัตร ที่ระหว่างรับธนบัตรจะมีเซ็นเซอร์เริ่มทำงาน/หยุดทำงาน เครื่องนับแบงค์จะเริ่มการทำการทำงานโดยโดยอัตโนมัติ เครื่องจะลำเลียงธนบัตรเข้าในตัวเครื่อง โดยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจธนบัตรปลอม เซ็นเซอร์การนับผลรวมเล่มหนังสือ พร้อมกับท้ายที่สุดก็ผ่านมายังช่องรับธนบัตรส่วนล่าง