Tag Archives: เช่ารถ

รายละเอียดเกี่ยวกับบริการรถเช่าชุมพร ราคาถูก

เมื่อใดก็ตามที่บุคคลเช่ารถจาก รถเช่าชุมพร ราคาถูกพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเขาต้องการจะเพิ่มการประกันภัยรถยนต์เช่าของ บริษัท ให้กับสัญญาเช่ารถหรือไม่ การประกันภัยรถยนต์เช่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องบุคคลที่เช่ารถและ บริษัท เช่ารถหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับรถขณะที่อยู่ในครอบครองของผู้เช่า หลายคนไม่แน่ใจว่าราคาของการประกันรถเช่ามีมูลค่าความคุ้มครองที่นำเสนอและบางคนเชื่อว่าปัจจุบันความคุ้มครองรถของตนหรือความคุ้มครองรถเช่าประกันนำเสนอโดย บริษัท บัตรเครดิตจำนวนมากเพียงพอที่จะปกป้องบุคคลจากความรับผิดหากมีอะไรเกิดขึ้น

ไปยังรถเช่าชุมพร ราคาถูกในขณะที่พวกเขาครอบครอง

สำหรับบางคนประกันภัยรถยนต์เช่าที่นำเสนอโดย บริษัท รถเช่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความคุ้มครอง มีหลายประเภทที่แตกต่างกันของความคุ้มครองการประกันที่รวมอยู่ในการประกันรถเช่าที่นำเสนอโดย รถเช่าชุมพร ราคาถูกการคุ้มครองประเภทแรกคือการสละสิทธิ์ความเสียหายซึ่งอาจรวมถึงการสละสิทธิ์การชนกันการสละสิทธิการสูญเสียและการสละสิทธิ์ความเสียหายทางกายภาพ การผ่อนผันเหล่านี้สละสิทธิ์ของ บริษัท ประกันภัยในการเก็บเงินเพิ่มจากบุคคลที่เช่ารถในกรณีที่รถชำรุดขณะอยู่ในความครอบครอง

การสละสิทธิ์การชนกันของความเสียหายช่วยปกป้องผู้เช่าในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่น การสูญเสียความเสียหายสละสิทธิ์ปกป้องบุคคลในกรณีที่รถหรือชิ้นส่วนของรถถูกขโมยในขณะที่รถเช่าชุมพร ราคาถูกอยู่ในครอบครองของผู้ให้เช่าความเสียหายทางกายภาพจะช่วยปกป้องบุคคลจากความรับผิดได้ว่ารถยนต์ได้รับความเสียหายทางร่างกายจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการชนกันเช่นการลื่นไถลจากถนนและการกดปุ่มต้นไม้หรือโดนรถยางรถระเบิด

อีกประเภทหนึ่งของการประกันภัยที่นำเสนอโดยบริษัทรถเช่า

เป็นความคุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคล การประกันภัยประเภทนี้ช่วยปกป้องบุคคลในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลยานพาหนะหรือทรัพย์สินอื่นในขณะที่ใช้ยานพาหนะที่เช่าจาก รถเช่าชุมพร ราคาถูก ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ บริษัท เสนอจะให้การชำระเงินแบบครั้งเดียวในกรณีที่คุณหรือผู้โดยสารในรถเช่าของคุณได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับรถเช่า ประเภทสุดท้ายของการประกันโดยทั่วไปที่นำเสนอโดย

บริษัท ประกันภัยรถยนต์เช่าเป็นประกันทรัพย์สินส่วนบุคคล นี้จะจ่ายเพื่อแทนที่ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สูญหายหรือถูกขโมยไปจากรถเช่าในขณะที่อยู่ในความครอบครองของผู้ให้เช่า รถเช่าชุมพรแต่ละประเภทของการประกันนี้มีข้อ จำกัด ที่เฉพาะเจาะจงดังนั้นควรอ่านเงื่อนไขอย่างรอบคอบเมื่อได้รับการประกันภัยจาก บริษัท รถเช่า

 

เช่ารถมาจากบริษัท

คนที่ไม่ได้เช่ารถมาจาก บริษัท รถเช่าบ่อยๆมักจะไม่ทราบว่าประวัติการขับรถของพวกเขาจะมีผลอย่างไรต่อความสามารถในการเช่ารถหรือถ้าเรื่องนั้นไม่สำคัญ เมื่อเช่ารถคุณควรตรวจสอบกับ บริษัท รถเช่าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือกฎที่เฉพาะเจาะจงที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับความสามารถในการเช่ารถและประวัติการขับรถของคุณ บริษัท รถเช่าบางแห่งจะตรวจสอบกับแผนกยานยนต์เพื่อขอสำเนาบันทึกการขับขี่ของคุณ เพื่อให้พวกเขาทำเช่นนี้คุณมักต้องส่งแบบฟอร์มการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้

บริษัท ให้เช่ารถแต่ละแห่งมีข้อบังคับและข้อกำหนดของตนเองซึ่งจะต้องเป็นไปเพื่อให้คนเช่ารถ บาง บริษัท รถเช่าจะตรวจสอบบันทึกการขับขี่ของบุคคลเป็นครั้งแรกที่คนเช่ารถจากพวกเขา หลังจากครั้งแรกหากรถกลับมาอยู่ในสภาพดีและไม่มีการชนกันหรือเกิดความผิดพลาดในการขับขี่โดยผู้ขับขี่รถยนต์บันทึกการขับขี่โดยทั่วไปจะไม่ได้รับการตรวจสอบอีกครั้งโดย บริษัท เดียวกันเว้นแต่จะมีเวลาล่วงเลยมาก่อน ครั้งต่อไปที่คนเช่ารถจาก บริษัท

หากคุณมีบันทึกการขับขี่ที่ไม่เสถียรและสมบูรณ์แบบเป็นไปได้ว่าคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับการเช่ารถ บริษัท ให้เช่ารถบางแห่งมีความเชี่ยวชาญในการให้เช่ารถยนต์แก่ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุและเร่งตั๋วในอดีต การขับรถและการกระทำผิดกฎหมายมักไม่ค่อยมองข้ามโดย บริษัท เช่ารถ และขึ้นอยู่กับความผิดและระยะเวลาที่ได้รับตั้งแต่เกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถเช่ารถแม้ว่าคุณจะมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง